Rezervace a pronájmy prostor

Děkujeme Vám, že tímto projevujete zájem o pronájem prostor na VŠE.  Po vyplnění formuláře Vás kontaktujeme s nabídkou na míru. Naše prostory poskytují celou řadu možností pro pořádání konferencí, přednášek, prezentací či večírků a sportovních akcí. Také zajistíme veškeré podpůrné činnosti jako jsou marketing, personální zajištění, kulturní program, cateringové služby, foto a další.

Při vyplňování objednávkového formuláře berte, prosím, na vědomí, že je na základě platné směrnice nutné dodržovat následující stanovené termíny:

  • V případě méně organizačně náročných a menších akcí do 100 osob je nutné formulář vyplnit 12 dní před konáním akce. 
  • V případě, že Vámi pořádanou akci navštíví více než 100 osob či v případě, že se daná akce vymyká běžně pořádaným akcím na VŠE (svým rozsahem či potenciálními riziky), je třeba EC VŠE informovat o jejím konání prostřednictvím tohoto formuláře nejméně 30 dní před realizací akce.
  • Do následujího dne po akci dodat fotodokumentaci k akci na e-mail: ic@vse.cz

Aktuální otevírací doba areálu a poskytovaných služeb VŠE:

Budovy v areálu VŠE Žižkov jsou otevřeny

  • v pracovní dny od 6:00 do 22:00,
  • v sobotu od 7:00 do 16:00.
Prohlídka prostor
Informace o organizátorovi
Informace o akci
Volitelně můžete uvést odkaz na webovou stránku akce.
Požadavky na místo
Chceme zajistit od VŠE

Vyberte, jaké další služby chcete zajistit od Eventového centra VŠE:

Odeslání objednávky

Vyplněním formuláře berete na vědomí, že během akce může docházet k fotodokumentaci. 

Dále bychom Vás chtěli informovat o možnostech umístění směrových ukazatelů, které jsou jednou z doplňkových eventových služeb, které Vám rádi poskytneme. Při využití dané služby, prosím, berte v potaz, že je třeba respektovat bezpečnostní únikové východy a ukazatele je proto možné umístit pouze v areálu VŠE na Žižkově na zeleně vyznačených plochách viz plánek ke stažení níže.