Prostory VŠE

Areál


Atrium Rajská budova

 

RB 101

 

Malá posluchárna – RB 105

 

Malá posluchárna – RB 109


Velká posluchárna – RB 209

 

Vencovského aula

Areál


Velká posluchárna – JM 104

 

IT učebna


Okolí kampusu

 

Areál