Hledáte místo pro Váš event?

Eventové centrum je specializované oddělení odpovědné za koordinaci externích eventů na půdě VŠE, jejichž cílem je posílení významu Vysoké školy ekonomické v rámci odborného a profesního světa, vytvoření prostoru pro výměnu zkušeností, podpora inovací a rozvoj akademické komunity na straně jedné a propagace organizátora a rozšíření profesních sítí na straně druhé.

Pro organizaci svých akcí mohou našich služeb využít firmy, organizace i soukromé subjekty, pro které Eventové centrum poskytuje komplexní podporu v podobě správy a rezervace vhodných prostor, zajištění technického vybavení, propagace, personálu, poskytnutí služeb eventového manažera v průběhu konání akce a zajištění dalších logistických aspektů, které jsou nezbytné pro úspěšný průběh eventu.

Věříme, že společně zajistíme realizaci kvalitních eventů pro všechny zájemce a do budoucna tak podpoříme vzájemnou spolupráci na dalších eventech, což povede k neustálému zlepšování nejen našich služeb, ale také celkového prostředí na VŠE.

Co nás společně čeká

 1. Společně doladíme detaily akce podle Vašich představ.

 2. Eventové centrum zařídí veškeré zázemí, techniku, administrativu, personál, catering a marketing.

 3. Během akce se na nás můžete obrátit v případě jakýchkoliv komplikací.

 4. Po skončení akce Vám poskytneme zpětnou vazbu účastníků a pořízený videozáznam nebo fotodokumentaci.

 5. Požádáme Vás o zpětnou vazbu, abychom mohli naše služby nadále zlepšovat.

Jaký servis nabízíme

Organizace Technika Personál
 • Výběr a rezervace vhodného prostoru
 • Poskytnutí šatny a zázemí
 • Návrh konceptu akce
 • Zajištění cateringu
 • Parkování v areálu VŠE
 • Přehledná navigace po areálu
 • Registrační pult u vstupu
 • Administrativa
 • Výzdoba prostor
 • Zajištění audiovizuální techniky a dalšího vybavení
 • Grafický návrh materiálů k akci
 • Inzerce v areálu VŠE
 • Inzerce na webu VŠE
 • Vytvoření webové stránky akce
 • Moderátor akce
 • Přítomnost eventového manažera
 • Podpůrný personál
 • Hostessing
 • Fotograf (foto nebo video)
 • Zajištění tlumočnických služeb
 • Hudební či jiné kulturní vystoupení

 

Jaké eventy pořádáme

Firmy a organizace mají možnost vybrat si z celé řady akcí, které v současnosti Eventové centrum pořádá. Náš tým se však na tyto akce neomezuje a po domluvě je možné zorganizovat zcela unikátní podobu eventu, která bude pro daný účel nejvhodnější.

 

Kariérní eventy

Kariérní eventy jsou účinným způsobem, kterým mohou firmy a organizace propagovat volná pracovní místa a navázat kontakt s talentovanými studenty a absolventy VŠE. Současně se také jedná o efektivní cestu ke zvýšení povědomí o organizaci nejen mezi možnými zaměstnanci, ale také mezi potenciálními zákazníky.

Veletrh ŠANCE je mezi studenty velmi vyhledávaná akce, která je pořádána v každém semestru a která umožňuje firmám a organizacím prezentovat svá volná pracovní místa, nabídku stáží a možnosti kariérního rozvoje.

Vzhledem k vysoké oblibě nebyla tato akce zasažena ani pandemickými opatřeními a byla v tomto období přenesena do virtuálního prostředí s názvem ŠANCE Islands, v případě zájmu proto nemusíte mít o budoucí konání akce žádné obavy.

Náš tým Vám může poskytnout výstavní plochu k prezentaci jednotlivých firem, zajišťuje marketingovou podporu akce, technické vybavení, personál a na celou akci navíc po celou dobu konání dohlíží tým našich eventových manažerů.

Více informací o veletrhu je dostupných přímo na stránce akce: sance.vse.cz

Tato akce je pořádána opakovaně a slouží k představení bankovního sektoru a možností kariérního růstu v tomto odvětví. Celá akce se skládá z dílčích přednášek či workshopů organizovaných zapojenými institucemi a je zaměřena především na studenty Fakulty financí a účetnictví, přístup na ni však mají i studentu ostatních fakult se zájmem o toto odvětví.

Náš tým zde může nabídnout organizaci panelové diskuse s představiteli bank, zajistit odborné přednášky, prezentace a networkingové příležitosti pro studenty a absolventy. Dále poskytneme i technickou podporu, rezervaci prostor a cateringové služby, služby fotografa a další služby nezbytné pro bezproblémový průběh.

Rendez-vous à la française

Jednalo se o jednorázovou akci podobnou veletrhu ŠANCE, která měla o něco menší měřítko a byla zaměřena čistě na francouzské firmy.

Lunch break

Jedná se o akci pořádanou několikrát za semestr, která slouží primárně ke zviditelnění, firmy však tuto příležitost často využívají i pro sdílení pracovních příležitostí mezi účastníky této akce.

 

Další podobné akce mohou být dostupné na webových stránkách Kariérního centra VŠE.

Propagační eventy

Propagační eventy mají za cíl zvýšit povědomí o produktech, službách nebo značce organizace. Konkrétní benefity pro firmy mohou mít podobu reklamních materiálů společnosti (rollup banery, dárkové tašky a další předměty dodané firmou), minimálně 2 zmínky spolupráce ze strany moderátora akce, možnost účasti reprezentanta, zapojení loga společnosti do propagace akce nebo zachycení loga na foto- a videoreportu z akce.

Lunch break má za cíl nabídnout studentům a zaměstnancům univerzity příležitost relaxovat a získat užitečné informace o firmě, která akci pořádá, zatímco si vychutnávají poskytnuté občerstvení. Firmy mají k dispozici venkovní prostor pro umístění stánku s cateringem spolu s bannery a propagačními materiály, zároveň má firma možnost představit se účastníkům prostřednictvím osobního kontaktu nebo brožur. Tato prezentace může zahrnovat informace o firmě, pracovních příležitostech, benefitech, kultuře organizace a projektech, které firma realizuje.

Firma, která organizuje Lunch break, poskytuje zdarma různé druhy jídel a občerstvení účastníkům akce. Může se jednat o lehké občerstvení, saláty, sendviče, hot dogy, miniburgery, nápoje a dezerty.

Lunch break je takovou akcí, která umožňuje firmě přímo oslovit a interagovat s potenciálními kandidáty a poskytnout jim příjemné a informativní prostředí. Eventové centrum jako koordinátor zajišťuje hladký průběh akce a podporuje firmu při dosažení svých cílů.

Firmy se mohou stát partnery konkrétní interní akce VŠE, na které získají běžné benefity z propagačního eventu, v některých případech je navíc možné umístit na akci fyzický stánek společnosti spolu s jejími reprezentanty.

Mezi akce, jejichž partnery se můžete stát, patří například:

 • Narozeniny VŠE
 • Talent VŠE
 • Sportovec VŠE
 • Ples VŠE
 • Seznamovací kurzy studijních programů
 • VŠE Golf Tour
 • Alumni Bowling
 • Den otevřených dveří VŠE
 • Startup Festival

Teambuildingy, zaměstnancecké akce a školení

Tým eventového centra má zkušenosti s organizací také menších akcí, které lze koncipovat jako školení nebo zaměstnanecké akce. Jako příklady proběhlých akcí můžeme uvést výjezdní zasedání studentských spolků nebo zasedání rad jednotlivých fakult, podobné akce jsme však schopni připravit i pro Vás spolu s veškerými organizačními záležitostmi jako rezervace prostor a zajištění technické podpory, cateringu, personálu nebo pořízení foto a videozáznamu.

Přednášky, konference a workshopy

Pro organizace tyto akce představují jedinečnou příležitost prezentovat svou odbornost publiku a zvýšit tak reputaci své značky, navázat profesní vztahy a vyměnit zajímavé myšlenky s ostatními hosty. Pro účastníky se naopak jedná o příležitost prohloubit své znalosti a dovednosti, získat inspiraci a diskutovat s odborníky nebo ostatními účastníky.

Hledáte místo pro Váš event?