Eventy pro studenty a absolventy

Eventové centrum je specializované oddělení odpovědné za organizaci a koordinaci interních eventů, které přinášejí oživení a rozmanitost do univerzitního prostředí.

Pro organizaci svých akcí mohou našich služeb využít všichni studenti, studentské spolky a zaměstnanci VŠE, pro které Eventové centrum poskytuje komplexní podporu včetně správy a rezervace vhodných prostor a zajištění technického vybavení, propagace a dalších logistických aspektů, které jsou nezbytné pro úspěšný průběh akcí.

Mezi interní eventy, které v současnosti organizujeme patří akce pro uchazeče o studium (např. den otevřených dveří a seznamovací kurzy), současné studenty (např. Ples VŠE, Talent VŠE, Narozeniny VŠE, studentské akce nebo slavnostní ceremoniály) i absolventy (např. Alumni golf), po domluvě je však možné poskytnout odporu a technické zázemí i zcela odlišným typům eventů, které budou pro danou příležitost nejvhodnější.

Věříme, že společně zajistíme realizaci kvalitních eventů pro všechny zájemce a do budoucna tak podpoříme vzájemnou spolupráci na dalších eventech, což povede k neustálému zlepšování nejen našich služeb, ale také celkového prostředí na VŠE.

Co nás společně čeká

  1. Společně doladíme detaily akce podle Vašich představ.

  2. Eventové centrum zařídí veškeré zázemí, techniku, administrativu, personál, catering a marketing.

  3. Během akce se na nás můžete obrátit v případě jakýchkoliv komplikací.

  4. Po skončení akce Vám poskytneme zpětnou vazbu účastníků a pořízený videozáznam nebo fotodokumentaci.

  5. Požádáme Vás o zpětnou vazbu, abychom mohli naše služby nadále zlepšovat.

Jaké akce pořádáme

Dny otevřených dveří na Vysoké škole ekonomické v Praze jsou události, které slouží k představení školy a jejího studijního programu zájemcům o studium. Během těchto dnů mohou návštěvníci získat přehled o akademickém prostředí, seznámit se s fakultami, získat informace o studijních oborech a diskutovat se studenty i vyučujícími.

Eventové centrum se zde stará o celkovou organizaci a koordinaci akce. Náš tým se zabývá přípravou a plánováním programu, rezervací prostor, technickým vybavením a zajištěním informačních materiálů, map a propagačních materiálů, které pomáhají návštěvníkům orientovat se na akci a získat ucelené informace o škole. Mimo to dále zajišťujeme personál, který doprovází návštěvníky po areálu, odpovídá na jejich dotazy a představuje jim jednotlivé fakulty a studijní programy.

Seznamovací kurzy jsou víkendové akce, které se konají před začátkem semestru v některém z mimopražských areálů, kde mají noví studenti příležitost seznámit se s prostředím univerzity, navázat nová přátelství a získat užitečné informace pro svůj studijní život.

Náš tým tu připravuje interaktivní program, který má za cíl podpořit vzájemnou interakci mezi novými studenty, zároveň se také staráme o logistické záležitosti, jako je rezervace prostor, technické vybavení a koordinace.

Talent VŠE je prestižní talentová soutěž, která slouží k odhalování a podpoře uměleckého a kreativního potenciálu studentů. Studenti sem přichází s různými uměleckými projevy, jako jsou hudební vystoupení, taneční vystoupení, divadelní představení, výtvarné a literární prezentace a mnoho dalšího. Eventové centrum zajišťuje, aby všichni soutěžící měli přístup k profesionálnímu zázemí a prostředkům, které potřebují k prezentaci svého talentu v nejlepším světle.

Eventové centrum hraje v tomto směru klíčovou roli jako pořadatel a moderátor této soutěže a  náš tým zajišťuje vše od plánování, přes organizaci po samotný průběhu soutěže. Zajišťujeme vhodné prostory, technické vybavení a veškerou logistickou podporu pro konání představení a vystoupení finalistů. Mimo to také koordinujeme žádosti, přihlášky a všechny potřebné administrativní záležitosti související s průběhem soutěže.

Ples VŠE je slavnostní událost, která se koná každoročně a nabízí studentům, zaměstnancům a absolventům příležitost setkat se, zatančit si na živou hudbu nebo se podívat na vystoupení finalistů Talentu VŠE. Eventové centrum zde sehrává roli pořadatele tohoto plesu, který se stal jedním z nejvýznamnějších společenských a kulturních událostí na univerzitě.

Náš tým pracuje na plánování, přípravě a průběhu této slavnostní akce, přičemž zajišťuje atraktivní prostory, které jsou vhodné pro taneční večer, a technické vybavení, jako je osvětlení a ozvučení, které přispívají k vytvoření příjemné atmosféry. Dále také zajišťujeme propagaci akce, sestavujeme program, koordinujeme rezervace, správu vstupenek a všechny další logistické a organizační aspekty plesu.

Narozeniny VŠE jsou každoroční akce, která se koná v areálu VŠE na Jarově, a jejím cílem je přivést dohromady studenty, zaměstnance, absolventy i širší veřejnost, aby společně oslavili výročí založení Vysoké školy ekonomické v Praze. Současný název byl změněn z Rektorského sportovního dne při příležitosti 70 let od založení VŠE.

Náš tým pro tuto akci zajišťuje prostory a vybavení, které je potřebné pro konání různých aktivit programu jako souboj fakult nebo hudební vystoupení finalistů Talentu VŠE. Dále také koordinuje logistiku, registrace na akci a další organizační záležitosti včetně programu, při jehož vymýšlení spolupracujeme také se zástupci studentských spolků.

Na Vysoké škole ekonomické v Praze se vedle dalších konají také akce pořádané studentskými spolky, které přinášejí pestrou škálu aktivit a zážitků pro studenty. Části programu mohou zahrnovat vše od workshopů a přednášek po různé soutěže, kulturní a sportovní akce nebo další sociální setkání.

Náš tým se zde podílí na koordinaci a logistickém zajištění těchto akcí. Poskytuje vhodné prostory, technické vybavení a podporu při plánování a realizaci programu. Eventové centrum se také angažuje v propagaci a komunikaci těchto akcí, aby bylo dosaženo co největšího zapojení studentů.

Tato spolupráce mezi Eventovým centrem a studentskými spolky tak přináší rozmanitost a energii do univerzitního prostředí a posiluje aktivní studentskou scénu na Vysoké škole ekonomické.

Společně s vedením školy a jednotlivých fakult se podílíme na organizaci a pořádání akcí, kterých se často účastní přátelé školy ale i významné osobnosti akademického života. Jedná se o slavnostní akce, mezi které patří např. inaugurace nového rektora, nových prorektorů a děkanů, promoce nebo předávání čestných doktorátů.

Dne 22. dubna 2022 proběhla inaugurace doc. Ing. Petra Dvořáka, Ph. D. do úřadu rektora VŠE. S ním byli jmenováni i noví prorektoři. Slavnostního aktu se zúčastnila celá řada významných osobností společenského, politického i akademického života.

Ve spolupráci s Národohospodárskou fakultou připravilo Eventové centrum předání čestného doktorátu profesoru Listovi, odborníkovi v oblasti experimentální ekonomie. Profesor List si doktorát převzal při slavnostní akci ve Vencovského aule, po které následovala jeho odborná přednáška na téma ,,The Voltage EffectHow to Make Good Ideas Great and Great Ideas Scale”.

S Fakultou mezinárodních vztahů spolupracovalo Eventové centrum na předání čestného doktorátu profesorovi Tirolemu, nositeli Nobelovy ceny za ekonomii. Profesor, který je odborník v oblasti teorie průmyslových organizací, teorii her a regulaci, vystoupil se svojí odbornou přednáškou na téma ,,The Economics of the common goodmeritocracy and social justice”.

Společně s Absolventským centrem pořádáme akce také pro absolventy VŠE, které nabízejí příležitost setkat se, propojit se a navázat kontakty mezi bývalými studenty. Tyto akce mají za cíl poskytnout absolventům platformu pro sdílení jejich profesních úspěchů, zkušeností a inspirace. Během těchto akcí se konají různé programy a aktivity, včetně přednášek od úspěšných absolventů, panelových diskusí, společenských událostí a sportovních aktivit. Tímto způsobem se centra podílejí na udržování silné sítě absolventů, podporují jejich profesní rozvoj a posilují vazby mezi absolventy a univerzitou.

Eventové centrum se zapojuje do organizace těchto akcí v podobě zajištění vhodných prostor, technického vybavení a další logistické podpory. Obě centra také pomáhají s propagačními a komunikačními aktivitami, aby bylo dosaženo co největšího zapojení absolventů a účastníků.

Eventy pro studenty a absolventy