Kdo jsme

Eventové centrum VŠE (EC) je součástí Alumni & Corporate Relations VŠE. Centrum je tvořeno studenty a absolventy Vysoké školy ekonomické v Praze, kteří již více než 10 let realizují ty největší eventy naší školy. Mezi ty nejvýznamnější události se řadí Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE, Ples VŠE, Absolventský večer a dále například Seznamovací kurzy pro studenty.

Centrum je zde pro potřeby Vysoké školy ekonomické v Praze, jednotlivých fakult, školních pracovišť, zaměstnanců, partnerů školy a studentských organizací a spolků. Těmto subjektům pomůže EC s organizací či spoluorganizací společenských událostí. Zajistíme veškeré podpůrné činnosti jako jsou marketing, personální zajištění, kulturní program, cateringové služby, ex-post hodnocení a další.

Studentům Vysoké školy ekonomické v Praze EC nabízí možnost spolupráce ve formě organizačních či administrativních stáží.

 

Co děláme:

Mezi aktivity Eventové centra patří mimo jiné spolupořádání konferencí, které probíhají v prostorách školy.

Na Vysoké škole ekonomické v Praze se 2. a 3. června 2022 uskutečnilo 166. zasedání Pléna České konference rektorů a společné zasedání českých a slovenských rektorů, které organizovalo Eventové centrum. Přibližně 60 rektorů diskutovalo o současných problémech českého a slovenského školství. Konference se zúčastnil i bývalý ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík, předseda Národního akreditačního úřadu Ivan Barančík a náměstek ministra zahraničních věcí Martin Smolek.

Eventové centrum zahájilo jednání o organizaci dalších konferencí, především se jedná o prestižní konferenci EMAC a konferenci IMPS. Právě v případě konference IMPS jsme měli tu čest ukázat prostory školy předsedkyni konference Irinii Moustaki z LSE.

Eventové centrum zajistilo i konferenci XML Prague 2022, pomáhalo s organizací oslav 30. výročí fakulty FIS, připravilo organizaci soutěže Eurorébus a také zajišťovalo oslavy výročí studentského spolku ESN VŠE. 

Eventové centrum spolupracuje s vedením školy a jednotlivých fakult na organizaci a pořádání akcí, kterých se často účastní přátelé školy ale i významné osobnosti akademického života. Jedná se o slavností akce, mezi které patří např. inaugurace nového rektora, nových prorektorů a děkanů, promoce nebo předávání čestných doktorátů.

22. dubna 2022 proběhla inaugurace doc. Ing. Petra Dvořáka, Ph. D. do úřadu rektora VŠE. S ním byli jmenováni i noví prorektoři. Slavnostní aktu se zúčastnila celá řada významných osobností společenského, politického i akademického života.

Ve spolupráci s Národohospodárskou fakultou připravilo Eventové centrum přdávání čestného doktorátu profesoru Listovi, odborníkovi v oblasti experimentální ekonomie. Profesor List si doktorát převzal 16. května při slavnostní akci ve Vencovského aule po které následovala jeho odborná přednáška na téma ,,The Voltage Effect: How to Make Good Ideas Great and Great Ideas Scale”.

S Fakultou mezinárodních vztahů spolupracovalo Eventové centrum na předávání čestného doktorátu profesorovi Tirolemu, nositeli Nobelovy ceny za ekonomii. Profesor, který je odborník na teorii průmyslových organizací, teorii her a regulaci, vystoupil se svoji odbornou přednáškou na téma ,,The Economics of the common good, meritocracy and social justice”.

Eventové centrum ve spolupráci s Partnerským centrem připravilo nový koncept pravidelných akcí, tzv. ,,Lunchbreaky”, během kterých firmy nabízí v prostorách dvora Rajské budovy studentům malé občerstvení. Cílem této akce je přiblížit studentům byznys prostředí a propojit je s firmami. Pilotně jsme během uplynulého akademického roku připravili dva lunchbreaky s firmou PwC a jeden se společností Mazars. Ve všech třech případech se nám podařilo přilákat velký počet studentů, kteří se mohli při dobrém jídle o společnostech dozvědět více. Obě společnosti již projevily zájem o termíny v dalším akademickém roce.   

Zároveň jsme v úzké spolupráci s Partnerským centrem připravili focení partnerů školy, konkrétně se společnostmi Mazars, Kaufland, Profinit a Adastra.  

Absolvovali jsme také prohlídku školy se společností Škoda, kde jsme navázali kontakt na akce, které by mohla Škoda na škole organizovat. 

Již tradičně Eventové centrum ve spolupráci s dalšími centry ACR zabezpečilo logistiku veletrhu ŠANCE, během kterého jsme přivítali více než 120 společností a připravili  workshopy zaměřené na rozvoj pracovního potenciálu našich studentů. Od jara 2021 se veletrh ŠANCE koná ve dvou variantách – v prezenční a virtuální formě. Prezenční veletrh se koná 2x ročně (v dubnu a říjnu) v prostorách VŠE, konkrétně v atriu Rajské budovy. Veletrh probíhá vždy od úterý do čtvrtka a každý den nabízíme místo pro prezentaci jiným společnostem a institucím, ale v případě velkého zájmu jsme schopni nabídnout i vícedenní účast. Během veletrhu mají zaměstnavatelé možnost oslovit jak studenty, tak absolventy VŠE a představit jim aktuální pracovní nabídky a stáže nebo se jen prezentovat a dostat se tak více do podvědomí jako atraktivní zaměstnavatel. Veletrh nabízí jedinečnou příležitost získat kontakty na aktuální i budoucí absolventy a oslovit je s pracovní nabídkou nyní nebo v budoucnu. Více informací se dozvíte na stránkách veletrhu: sance.vse.cz

Každý rok v listopadu pořádáme ve spolupráci s Katedrou bankovnictví a pojišťovnictví VŠE a společně s největšími českými bankami Českou spořitelnouČSOB a Komerční bankou Den bankovní profese. Cílem spolupráce VŠE s předními českými bankami je představit specifika práce v bankovnictví a přiblížit studentům zajímavou a perspektivní práci. Účastníci mají možnost setkat se se zástupci všech bank a získat tak různé pohledy na dané společnosti. Veškeré podrobné informace o akci budou včas zveřejněny. Informace o uplynulých ročnících najdete zde: https://denbank.vse.cz

Ve středu 27. dubna v prostorách kolejí na Jarově připravilo eventové centrum ve spolupráci s CTVS Rektorský sportovní den a souboj fakult. Zúčastnilo se ho více než tisíc studentů ze všech fakult, kteří společně soutěžili o putovní Pohár rektora. Kromě bohatého sportovního programu vystoupili se svými hudebními sety Dj Diplomatiq a kapela Jokers, oba absolventi VŠE. Celá akce proběhla v příjemném sportovním a uvolněném duchu.

V sobotu 28. května Eventové centrum ve spolupráci s Absolventským centrem připravilo další sportovní event, kterým byl historicky první golfový turnaj. Více než 60 absolventů soutěžilo o celkem 6 pohárů v různých kategoriích. Během celého dne si absolventi užívali rodinnou atmosféru spojenou s networkingem.

Eventové centrum se podílí na spoluorganizaci seznamovacích kurzů, které jsou tradičně skvělým místem pro networking budoucích prváků. Seznamovací kurzy jsou rozděleny nejen podle fakult, ale také podle studijních programů. Registrace pro ročník 2022 byly již zahájeny.

 

 

 

  • Autor: Eventové centrum
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: